Perayaan Hari Kathina 2560/2016

Hari Kathina di Sekolah Tri Ratna dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Oktober 2016. Perayaan kali ini dihadiri oleh 5 Biku Sanggha. Hari Kathina mengajarkan siswa supaya lebih menghayati keyakinan beragama Buddha, melatih kemurahan hati, menyokong kehidupan Sanggha, melatih berbuat kebaikan, melatih melepas keterikatan terhadap materi, dan mengikis kekotoran batin.

Berikut adalah video kegiatan Hari Kathina: